2008/Aug/09

ต่อไปนี้เป็นข้อความที่เก็บตกมาจากการอ่านอยู่สองเล่มครับ คือ ข้าพเจ้าทดลองความจริง และ ชีวประวัติของข้าพเจ้า 

 
 "จิตใจที่ไม่บริสุทธ์ ไม่มีทางที่จะสะอาดด้วยการอดอาหาร อาหารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ได้ ใจที่ไม่บริสุทธิ์ ย่อมแสวงหาอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ แล้วอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ ก็ทำให้ใจไม่บริสุทธิ์ด้วย"

 

"เราจะปลุกได้แต่คนที่ 'หลับจริง' เท่านั้น สำหรับผู้ที่ หลับหลอก หรือ แกล้งหลับ แม้เอากลองไปตีที่หูเขาก็ไม่เกิดประโยชน์"

 

"หากขาดความผูกพันทางใจเสียแล้ว ความสัมพันธ์ที่คนเราโดยทั่วไปมีอยู่ต่อกัน ก็เท่ากับร่างที่ปราศจากชีวิตนั่นเอง"

 

"ผู้ที่บอกว่า 'ศาสนา' ไม่เกี่ยวกับ 'การเมือง' นั้นไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่า 'ศาสนา' "

 

  "ในความพยายามที่จะสร้างความหม่นไหม้ให้กับศัตรูนั้น เขาต้องได้รับความหม่นไหม้เสียเองหรือไม่? "

 

"อิทธิพลของกวีที่มีเหนือจิตใจของคนทั้งหลายนั้นย่อมไม่เท่ากัน เพราะคนทั้งหลายมีกุศุลจิตไม่เท่ากัน" 

 

"การพยาบาลคนป่วยนั้น หากผู้พยาบาลไม่มีจิตใจรัก ก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์ และถ้าผู้พยายบาลต้องพยาบาลคนไข้ด้วยความเกรงกลัว หรือเพื่อเอาหน้า จิตใจของผู้พยาบาลก็ย่อมจะหดหู่เศร้าหมอง การบริการรับใช้ผู้อื่นที่ต้องฝืนใจกระทำ จะไม่เป็นประโยชน์ ทั้งแก่ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ อย่างไรก็ตาม ปิติสุขและอามิสอันใด ก็ย่อมจะหมดความหมายไปสิ้น ในเมื่อนำไปเปรียบกับการบริการรับใช้ที่ผู้ให้กระทำไปด้วยน้ำใจรัก" -- เมื่อตอนคานธีอยู่ที่เมืองบอมเบย์ มักจะสละเวลาเพื่อไปเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลผู้ป่วยอยู่บ่อยๆ บางครั้งถึงกับทิ้งงานประจำเพื่อไปทำในช่วงกลางวัน และได้บอกให้ภรรยา และลูกๆทำแบบเดียวกัน

Comment

Comment:

Tweet


มีแต่บทความชวนคิดดีจังbig smile
#1 by kororo At 2008-08-09 16:05,